В заседанието си на 23 юни 2017 г. Висшият адвокатски съвет прие „ВЪПРОСНИК ПО ПРОБЛЕМИТЕ В УРЕДБАТА В ТПК“.

Моля, най-късно до 10 юли 2017 г. да дадете Вашето становище по посочените във Въпросника проблеми на e-mail: office@do.pdefense.org