ОБЯВА

На заседание на съвета на Адвокатска колегия – Добрич, проведено на 24.03.2016 г. е взето решение за отдаване под наем на офиси, находящи се в град Добрич, ул.”Максим Горки” № 8, собственост на Адвокатска колегия – Добрич.

Определя месечен наем за офиси от 12.64 кв. м., находящи се съответно на първи, втори и трети етаж от сградата, в размер на 120 / сто и двадесет/ лева.

Определя месечен наем за офис от 33.27 кв. м., находящ се на трети етаж от сградата, в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева.

Оферти се приемат в канцеларията на колегията. При интерес ще бъде осигурена възможност за оглед на предлаганите офиси.

Офисите се намират в сграда в близост до ОД на МВР – Добрич и до Административен съд – Добрич.

За справки тел: 058 602466 и 0875134148.

 

САК ДОБРИЧ