Адвокатски съвет Добрич уведомява адвокатите, вписани в Адвокатска колегия Добрич, че всеки адвокат може да се регистрира в портала на колегията на адрес http://www1.do.pdefense.org. по указания начин в секция „Помощ”.