Задължението за опазване тайната на клиента при откриване и управление на клиентска сметка и разходване на средства от нея