На 22.11.2017 Г. Българската адвокатура чества денят на адвоката.
САК-Добрич , кани колегите на 22.11.2017 г. в малката зала на „Вила
ди полета” от 18.00 часа заедно да отпразнуваме този ден.