АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ДОБРИЧ

Добре дошли в сайта на адвокатската колегия

Телефон

(+359 58) 602466

Адвокатски съвет

име, презиме , фамилия

длъжност ел.поща телефон
Милен Петров Кадикянов председател m.kadikianov@abv.bg 888321085
Валя Борисова Йорданова зам,председател avalq@abv.bg 887730433
Константин Георгиев Киров секретар kosio_off@abv.bg 898706978
Орлин Иванов Боянов член orlinboyanov@abv.bg 0898656596
Красимира Георгиева Паскалева член 0889375677
Калоян Тодоров Енчев член kalos_bg@yahoo.com 882301358
Павлина Димитрова Георгиева член poli.georgieva@gmail.com 888445519
Маргарита Гочева Тухчиева резервен член karo_lin@abv.bg 888961387
Константин Нейчев Караниколов резервен член lawhouse@abv.bg 0889239289
Контролен съвет:

име, презиме , фамилия

длъжност ел.поща телефон
Ивайла Неделчева Стефанова председател adv.stefanova.iv@gmail.com 885250656
Валя Кондова Пейчева член valia_kondova@abv.bg 888837400
Димчо Маринов Димов член dm_dimov@abv.bg 887884171
Катя Хараламбова Иванова член katq_h.ivanova@abv.bg 888398173
Галина Пеева Пенчева член pencheva75@abv.bg 887766043
Дисциплинарен съд:

име, презиме , фамилия

длъжност ел.поща телефон
Никола Станчев Василев председател nikvas_@abv.bg 888457375
Веселина Тодорова Георгиева член lawhouse@abv.bg 888697370
Даниел Петров Алексиев член danielalexiev@abv.bg 0887295191
Гергана Стоянова Димитрова член g.dimitrova5@abv.bg 885100028
Илка Григорова Павлова член ilka_pavlova@abv.bg 887414627