АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ДОБРИЧ

Добре дошли в сайта на адвокатската колегия

Телефон

(+359 58) 602466 / 0876 263637

  • В заседанието си на 23 юни 2017 г. Висшият адвокатски съвет прие „ВЪПРОСНИК ПО ПРОБЛЕМИТЕ В УРЕДБАТА В ТПК“. Моля, най-късно до 10 юли 2017 г. да дадете Вашето становище по посочените във Въпросника проблеми на e-mail: office@do.pdefense.org  

  • Задължението за опазване тайната на клиента при откриване и управление на клиентска сметка и разходване на средства от нея

  • ОБЯВА На заседание на съвета на Адвокатска колегия – Добрич, проведено на 24.03.2016 г. е взето решение за отдаване под наем на офиси, находящи се в град Добрич, ул.”Максим Горки” № 8, собственост на Адвокатска колегия – Добрич. Определя месечен наем за офиси от 12.64 кв. м., находящи се съответно на първи, втори и трети [...]

  • Адвокатски съвет Добрич уведомява адвокатите, вписани в Адвокатска колегия Добрич, че всеки адвокат може да се регистрира в портала на колегията на адрес http://www1.do.pdefense.org. по указания начин в секция „Помощ”.